Xestión cultural

A Tenda dos Libros ademais de libraría e editora tamén é un proxecto de xestión cultural.

Consultoría

Asesorámoste para identificar as túas necesidades, planificamos e xestionamos os teus proxectos e solicitamos e xestionamos as subvencións para desenvolvelos.

Dinamización

Desenvolvemos actividades de animación a lectura, contacontos, tempo libre, etc, destinadas a todo tipo de públicos.

Os nosos proxectos son personalizados e creámolos contigo dende o principio.

Comunicación

Axudámoste a dar a coñecer as actividades que desenvolves. 

Promocionámolas tanto nos medios tradicionais coma na web.

Contacto

Localización